Tomato & Mozzarella Panini

$5.50

Tomato & Mozzarella Panini

Fresh Mozzarella, tomato & Pesto sauce